ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ (2012)
Βασίλειος Θεοδώρου

Τιμή: € 20.00

Εκδότης: ΑΡΔΗΤΤΟΣ
0 Σελίδες
ISBN: 978-960-99977-3-7
Κωδικός: 00.10.01.4169
Διαθεσιμότητα τίτλου: Διαθέσιμος
Την ιατρική αμέλεια, ως σημαντικό παράγοντα πρόκλησης ατυχημάτων στην ιατρική πράξη, εξετάζει στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας και ιατρός κ. Βασίλειος Θεοδώρου. Καταγράφει περιστατικά από τη διεθνή βιβλιογραφία και επισημαίνει την ανάγκη διαρκούς βελτίωσης των υποδομών υγείας. Κυρίως όμως τονίζει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της ιατρικής επιστήμης και προτάσσει την καλλιέργεια της διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ ιατρού και ασθενούς ως τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε θεραπευτικής πράξης.
Αναζήτηση βιβλίων

Όλες οι εκδόσεις ►
Δελτία Tύπου ►

Τα βιβλία διατίθενται στο Πωλητήριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του ΙΜΕ,
καθώς επίσης και στα μεγάλα ελληνικά βιβλιοπωλεία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με το τηλ.: +(30) 212 254 2010 ή γράψτε στο ardittos_books@ardittos.gr.
copyright © ΑΡΔΗΤΤΟΣ